omslag

Voorwaarden

Website
Op www.vumaasland.nl vindt u – behalve ons gehele aanbod – ook de laatste nieuwtjes, aankondigingen van extra cursussen etc.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. De techniek achter cookies is een standaard internet technologie waarmee kleine tekstbestandjes door een website worden overgezet naar de harde schijf van uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Cookies identificeren geen personen, maar computers van gebruikers. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Boeken en lesmateriaal
Indien niet anders vermeld is de cursusprijs gebaseerd op een bedrag excl. lesmateriaal, boeken, syllabi, kopieën, model enz.

Cadeaubon
Zoekt u een origineel cadeau ? Geef een cadeaubon van € 10,- € 15,- of € 50,-
Onze cadeaubonnen zijn geldig tot twee jaar na aankoopdatum.

Klachtenprocedure
Volksuniversiteit Maasland heeft een klachtenprocedure. Hebt u een klacht waarvan u vindt dat Volksuniversiteit Maasland op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons te motiveren met vermelding van uw naam en adres, zodat wij hierop adequaat kunnen reageren. Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar kunnen niet in behandeling worden genomen.
Volledige info is hier te vinden.

Inschrijven
Iedereen vanaf 18 jaar kan zich voor de cursussen inschrijven

  • aan de balie van de administratie
  • internet
  • schriftelijk

U kunt gebruik maken van het inschrijfformulier.
Dit dient u volledig ingevuld aan het secretariaat te zenden.

Betaling cursusgeld
Door ondertekening van het inschrijfformulier of na verzenden van een online opdracht verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld. Dit moet voor aanvang van de cursus zijn voldaan.

Indien u op het inschrijfformulier uw IBANnummer invult, dan machtigt u de Volksuniversiteit het door u verschuldigde cursusgeld van uw rekening af te schrijven.
Dit gebeurt ongeveer 1 week voor aanvang van de cursus. U kunt in termijnen ( max. 3 ) betalen als het cursusgeld meer dan € 100,-- bedraagt.

Korting

  • FSI: Volksuniversiteit Maasland hanteert voor ( oud ) personeelsleden van DSM een FSI-korting van 30% tot een maximum van € 20,--
    Download via www.stichtingfsi.nl/cursussen uw bestelformulier voor deze korting.
  • Envida heeft een samenwerkingsverband met de Volksuniversiteit Maasland. Leden krijgen 10% korting op de cursusprijs. Voor meer info zie hier.

Annulering en wijzigingen
Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijkt Volksuniversiteit Maasland of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus daadwerkelijk te laten doorgaan.
Wacht daarom niet te lang met inschrijven !
Bij onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht voor een cursus te annuleren.
U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Restitutie Cursusgeld
Uw volledig ingevulde inschrijfformulier is bindend. Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
Restitutie is niet mogelijk voor een lezing, wandeling of rondleiding met een prijs tot en met € 20,--
In andere gevallen is restitutie mogelijk tot acht dagen vóór aanvang van de cursus onder aftrek van € 15,-- administratiekosten. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
Om voor restitutie in aanmerking te komen, dient uw schriftelijk verzoek ook acht dagen voor aanvang van de cursus in ons bezit te zijn.

Uitnodiging
Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt de deelnemer binnen een week voor aanvang van de cursus een uitnodiging voor de eerste les met daarin alle benodigde informatie, een bericht van uitstel of annulering van de cursus, dan wel een bericht van plaatsing op een wachtlijst.

Talen
Voor het komende cursusjaar éénmalig en uitsluitend voor beginnersgroepen ( niveau 1 ) een cursusprijs van € 175,-- onder de absolute voorwaarde dat een beginnersgroep dan minimaal uit 10 deelnemers moet bestaan !!!!!

Proeflessen
Proeflessen zijn mogelijk waarbij het principe wordt gehanteerd dat u de administratie c.q. de betreffende docent hiervan vooraf op de hoogte stelt. Als u besluit de cursus niet te willen continueren zijn aan deze proefles geen kosten verbonden. Schrijft u na de proefles in dan wordt de proefles beschouwd als de eerste genoten les van de cursus.

N.B. Volksuniversiteit Maasland stelt zich tijdens uw bezoek aan een van haar uitvoeringslocaties niet aansprakelijk voor

  • eventuele schade die u oploopt aan kleding of eigendommen
  • eventuele diefstal van uw eigendommen

In alle gevallen waarin deze algemene informatie niet voorziet, beslist het bestuur.