omslag

Regeling Vindersloon

Ook dit cursusjaar -  2019-2020  - wil de Volksuniversiteit Maasland het aantal cursisten uitbreiden.

Dit is van groot belang, ook voor de continuïteit van ons instituut in de komende jaren.

Wij weten allemaal dat adverteren en reclame maken erg duur is en het geld daarvoor ontbreekt.

Maar wat we wel hebben zijn ca 1400 cursisten, die naar ik aanneem met veel plezier en tot tevredenheid deelnemen aan een van onze cursussen uit ons uitgebreid aanbod.

Van u als cursist zullen we het toch vooral moeten hebben !!

Ik vind dat we als organisatie in het verleden veel te weinig “gebruik hebben gemaakt” van u als cursist en nooit direct aan u gevraagd hebben om uw enthousiasme uit te dragen en via mond-op-mond reclame onze Volksuniversiteit te promoten.

Wij willen u graag aanmoedigen en stimuleren om 1-2 of meerdere nieuwe cursisten voor onze Volksuniversiteit Maasland te werven.

We willen uw medewerking graag belonen met een...............VINDERSLOON

Wat houdt dit precies in en wat zijn de spelregels ?

Indien u als cursist een nieuwe cursist aanmeldt bij onze Volksuniversiteit dan ontvangt u maar liefst 50% van het cursusgeld dat de nieuwe cursist moet betalen voor zijn of haar cursus, als korting op uw eigen cursusgeld !!!!!!!

De maximale korting die u kunt ontvangen is nooit hoger dan uw eigen cursusgeld.

Voorbeeld :
U meldt een nieuwe cursist aan voor een schildercursus die € 231,-- kost. U volgt zelf een taalcursus en u ontvangt 50% van € 231,-- dus € 115,50 korting op uw eigen cursusgeld.
Volgt u zelf een cursus wandelingen ( cursusgeld € 85,- ) dan ontvangt u dus maximaal € 85,00 korting op uw eigen cursusgeld.
We willen u echt activeren om nieuwe deelnemers te werven........!!!!!

Indien u twee nieuwe cursisten aanmeldt voor een cursus dan ontvangt u maximaal 100% van het cursusgeld dat één van die twee cursisten moet betalen voor zijn of haar cursus, als korting op uw eigen cursusgeld !!!!!!

Voorbeeld :
U meldt twee nieuwe cursisten aan voor een taalcursus die € 285,-- kost. U volgt zelf ook een taalcursus en u ontvangt 100% van € 285,-- dus € 285,-- korting op uw cursusgeld.

Volgt u zelf een cursus Hoogtepunten uit de Wereldgeschiedenis ( cursusgeld € 177,-- ) dan ontvangt u dus maximaal € 177, -- korting op uw eigen cursusgeld.

Indien u een nieuwe cursist aanmeldt die “tussentijds” instroomt dan wordt uw korting berekend op basis van het bedrag dat de nieuwe cursist betaalt.

SPELREGELS VINDERSLOON tot en met 31 juli 2020

  • Degene die iemand als nieuwe cursist aanmeldt moet zelf minimaal 1 cursusjaar staan ingeschreven bij de volksuniversiteit Maasland.
  • Het aanmeldingsformulier van een nieuwe cursist moet ondertekend worden door twee personen nl. door de nieuwe cursist zelf en door degene die hem/haar aanmeldt.
  • Bepalend voor de hoogte van de korting die u ontvangt is het daadwerkelijke bedrag dat de nieuwe cursist betaalt
  • De korting bedraagt maximaal 100% van uw eigen cursusgeld.
  • De korting op uw cursusgeld wordt verrekend als de betaling van de nieuwe cursist is ontvangen.
  • De nieuwe cursist die door u wordt aangemeld moet wel daadwerkelijk kunnen starten.
  • Het kan zijn dat er te weinig deelnemers zijn waardoor de cursus niet kan starten of dat een groep reeds het maximaal aantal deelnemers heeft bereikt.
  • Onder nieuwe cursist wordt verstaan iemand die in cursusjaren 2017 t/m 2018 niet was ingeschreven.

Deze regeling geldt tot en met  31 juli 2020