a_cover bridge britain camera clay flowers music palet pottery yoga

Lezingencyclus: Moderne Meesters van Parijs

14 November: Kunst uit het jaar 1900 
Het uitgangspunt van deze lezing is de verrassende beeldende kunst op de Wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. We bekijken de kunstwerken die daar toen hingen en zien enorme verschillen. Van conventioneel naar zeer Avant Garde. Bij deze lezing wordt een onderverdeling gemaakt in verschillende thema’s : baadsters en het naakt, de stad en het platteland, zelfportretten en nog veel meer. En dan zien we hoe verschillende kunstenaars hetzelfde onderwerp aanpakten. Met o.a. Gauguin, Mondriaan, Corinth, Cézanne, Hodler, Meunier, Monet, Toorop en vele andere bekenden. Ga mee terug in het jaar 1900! 

21 november: Amedeo Modigliani
Amedeo Modigliani kwam uit Italië naar Parijs om er beeldhouwer en schilder te worden in het centrum van de Avant Garde, namelijk Montparnasse. Hij maakte kennis met Picasso en Kees van Dongen en de schrijvers Apollinaire en Max Jacob werden zijn vrienden. Ook Brancusi hielp hem bij zijn werk in steen. De beeldschone Jeanne Hebuterne werd zijn vrouw en muze, maar hij kon zijn drank en opiumgebruik niet stoppen. Het sprookje zou slecht aflopen. Maar zijn nalatenschap, de bijna archaïsche beelden en de wereldberoemde ragdun geschilderde langgerekte vrouwen, naakten en portretten zijn ontroerend en beeldschoon.

28 november: Alberto Giacometti
Alberto was de zoon van de Zwitserse Post-Impressionist Giovanni en de broer van Diego, een schilder en handwerksman die later zijn assistent werd. Alberto Giacometti studeerde in Genève en later bij de beroemde Bourdelle in Parijs aan de Academie de la Grande Chaumière. Daar ontmoette hij de beeldhouwers Lipschitz en Brancusi. Hij bracht uren door in het Musée de l’Homme waar hij de Afrikaanse kunst ontdekte. Met de oude Etrusken en het Surrealisme gemengd geeft hem dat de inspiratie voor fascinerende, dun geboetseerde beelden en gearceerde schetsen. Zijn lopende mens-beelden vullen met hun magische frêle lichamen de ruimte. Laat u betoveren door het werk van deze bijzondere beeldhouwer.

woensdag 14 -21 – 28 november 2018 – 14.00 uur
Heerlen Carbon 6 (voormalig CBS gebouw), Kloosterweg 1,
Prijs lezingcyclus € 30,00
Wouter van Romondt

€30.00
Code: HLE 140
Aantal: